uni_D002

uni_D002

Vieno aukšto gyvenamasis namas dviems šeimoms. Kiekvienoje pastato dalyje numatyta po tris miegamuosius. Galimi įvairūs plano sprendiniai. Abiejuose pastatuose suprojektuoti garažai dviems automobiliams.
Techno-ekonominiai rodikliai Vienbutis Dvibutis
Bendras plotas 169,6 m² ir 153,6 m² 323,2 m²
Užstatymo plotas (su terasomis ir pastogėmis) 212,0 m² ir 192,0 m² 404,0 m²
Bendri gabaritai 13,3 x 25,3 m 25,3 x 45,5 m
Residential house for two families. Each part of building provides three bedrooms. There are possible different or identical plan solutions. Each building includes garage for two cars.
Techno-economic indicators Single house Dual house
Total area 169,6 m² & 153,6 m² 323,2 m²
Built-up area (with terraces & carports) 212,0 m² & 192,0 m² 404,0 m²
Total dimenesions 13,3 x 25,3 m 25,3 x 45,5 m