uni_D001

uni_D001

uni_DUO_001_ground_flooruni_DUO_001_second_floor
Gyvenamasis namas dviems šeimoms – kartotinis modifikuojamas projektas. Kiekvienoje pastato dalyje numatyta po tris miegamuosius. Galimi skirtingi arba vienodi išplanavimo variantai. Suprojektuota atvira pastogė automobiliams. Pastato dalys išdėstytos taip, kad tūriai formuotų kelias skirtingas privačias kiemo erdves.
Techno-ekonominiai rodikliai Vienbutis Dvibutis
Bendras naudingas plotas 140,0 m² 280,0 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) 122,0 m² 244,0 m²
Bendri gabaritai 10,7 x 13,0 m 21,5 x 17,5 m

Residential house for two families – modified uni+house project. Each part of building provides three bedrooms. There are possible different or identical plan solutions. Project includes carports. Buildings are designed to make separate private yards.
Techno-economic indicators Single house Dual house
Total area 140,0 m² 280,0 m²
Built-up area (with terraces) 122,0 m² 244,0 m²
Total dimenesions 10,7 x 13,0 m 21,5 x 17,5 m