uni_D005

uni_D005

Gyvenamasis namas dviems šeimoms – kartotinis modifikuotas projektas. Galimi vienodi arba skirtingi išplanavimo variantai. Kiekvienoje pastato dalyje suprojektuota atvira pastogė vienam automobiliui.
Techno-ekonominiai rodikliai Vienbutis Dvibutis
Bendras naudingas plotas 92,9 + 83,4 m² 176,3 m²
Terasos 23,2 + 18,9 m² 42,1  m²
Užstatymo plotas (su terasomis ir pastogėmis) 107,2 + 81,3 m² 188,4 m²
Bendri gabaritai 9,3 x 6,7 m 21,6 x 13,4 m

Residential house for two families – modified uni+house project. There are possible different or identical plan solutions. Project includes carports.
Techno-economic indicators Single house Dual house
Total area 92,9 + 83,4 m² 176,3 m²
Terraces 23,2 + 18,9 m² 42,1 m²
Built-up area (with terraces) 107,2 + 81,3 m² 188,4 m²
Total dimenesions 9,3 x 6,7 m 21,6 x 13,4 m