uni_D003

uni_D003

Gyvenamasis namas dviems šeimoms – kartotinis modifikuotas projektas. Galimi vienodi arba skirtingi išplanavimo variantai. Kiekvienoje pastato dalyje suprojektuota atvira pastogė vienam automobiliui.
Techno-ekonominiai rodikliai Vienbutis Dvibutis
Bendras naudingas plotas 86,15 m² 172,30 m²
Terasos 11,20 m² 22,40 m²
Užstatymo plotas (su terasomis ir pastogėmis) 96,0 m² 192,0 m²
Bendri gabaritai 7,0 x 9,3 m 19,8 x 13,3 m
Residential house for two families – modified uni+house project. There are possible different or identical plan solutions. Project includes carports.
Techno-economic indicators Single house Dual house
Total area 86,15 m² 172,30 m²
Terraces 11,20 m² 22,40 m²
Built-up area (with terraces & carports) 96,0 m² 192,0 m²
Total dimenesions 7,0 x 9,3 m 19,8 x 13,3 m